Notes


Tree:  

Results 401 to 471 of 471

      «Prev 1 2 3 4 5

 #   Notes   Linked to 
401 W 1857 roku, akt nr,. 32 parafia Sarbiewo jest akt zgonu Franciszki Pawelskiej. Brak danych o rodzicach i zmarłym mężu. Dane dzieci nie w pełni się zgadzają. Pawelska vel Pawlakiewicz, Franciszka Leszczyńska (I2311)
 
402 w akcie ślubu Pszczółka? Żmijewska, Tekla Pszczółkowska (I9016)
 
403 W akcie urodzenia występuje Franciszka z Kazimierczaków jako matka. Pawlaczyk vel Pawelski, Józef (I3746)
 
404 W akcie zgonu Roch Zbyszyński podaje, że nazywał się Franciszek Korycki i był "naturalnym synem" Jadwigi Koryckiej.
Zgłaszając narodziny Franciszka podawał, że był spłodzony przez niego. 
Zbyszyński, Franciszek (I17405)
 
405 W dowodzie osobistym podana jest data 8 października. Korycki, Adam (I125)
 
406 W dzieciństwie mieszkała u swych dziadków ze strony ojca – Antoniego i Barbary z Konarzewskich w Wyrzykach Wielkich, parafia Klukowo. Zaś w latach młodzieńczych mieszkała z rodziną w Rębkowie, parafia Winnica.
 
Wyrzykowska, Tekla Drzążdrzewska (I5046)
 
407 W jednej z metryk pojawia się nazwisko panieńskie Jóźwa Ślubowska, Apolonia Człapak (I10233)
 
408 W kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła
 
Wyrzykowska, II voto Suwińska, Marianna Brzezińska (I3806)
 
409 W latach 1734-1757 w parafii Postoliska nie urodziło się ani jedno dziecko nazwiskiem Kaska. Kaska, Stanisław (I5602)
 
410 W roku 1671 byli już małżeństwem Family F63687
 
411 W roku 1698 byli już małżeństwem Family F63652
 
412 W roku 1701 byli już małżeństwem Family F63691
 
413 W roku 1721 byli już małżeństwem Family F63658
 
414 W roku 1770 byli już małżeństwem Family F63753
 
415 W roku 1780 byli już małżeństwem Family F63661
 
416 W roku 1784 byli już małżeństwem Family F63663
 
417 W tym miejscu dnia 13 sierpnia 1944 roku Konstanty Kielak został postrzelony przez własowców w brzuch. W wyniku odniesionych ran zmarł następnego dnia o godzinie 6 rano.

Wyświetl większą mapę
 
Kielak, Konstanty (I5497)
 
418 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korytowski, Jerzy (I27279)
 
419 Walenty z Gnat Zaraz par. Winnica Górecki, Walenty (I8304)
 
420 Wątpliwości dotyczące imienia "Dominik" Mosakowski, Dominik Józef (I8799)
 
421 Wdowa po Andrzeju Pergulewskim zm. 1828 Bartosiewicz, Zuzanna (I7747)
 
422 Wdowa po Józefie Marczaku zm. 09-05-1926 Dominowska, Franciszka (I7908)
 
423 Wdowa po Markowskim Jankowska, Julianna Lechter I v. Markowska (I8667)
 
424 Według aktu zgonu urodził się w Winnicy. Kanigowski, Franciszek (I8489)
 
425 Wieś Kacperowo obecnie została włączona w skład Klukowa. Korycki, Franciszek (I1562)
 
426 Wileńska aktorka. Zachowała się szczątkowa kopia filmu, nakręconego w 1932 r , w którym grała sierotę. Realizatorem filmu i zdjęć był Edward Pietryk, syn fabrykanta skór cienkich. Krawczukówna-Pietryk, Halina Krawczuk (I6621)
 
427 Winnica 1834/9 Brodowski, Józef (I7803)
 
428 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wyrzykowski, Wojciech (I3723)
 
429 Wśród dinozaurów: http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/2/F_3MhlU2bKs Korycka, Rozalia (I118)
 
430 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Tomisław (I121)
 
431 Wyswatani pawdopodobnie przez Mariannę Wasilewską z Pawelskich. Family F591
 
432 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
433 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Piotr (I123)
 
434 Z 1męża - 2 synów
Z 2męża - 5 dzieci 
Zaręba, Balbina (I9266)
 
435 Z okolic Kielc Karpiński, Władysław Karpiński (I1405)
 
436 Zagadka.
W akcie zgonu podano, że zmarł Jan Korycki w wieku 2 lat i 8 miesięcy. Akt urodzenia sprzed tego okresu informuje jednak o narodzinach Joanny Longiny Koryckiej. 
Korycka, Joanna Longina (I17674)
 
437 Zamieszkały w Kowalewicach, wd. po Pietrzak Mariannie Barbarski, Paweł (I7742)
 
438 Zapraszamy na stronę http://www.rymaszewski.iinet.net.au
 
Rymaszewska, Jadwiga (I5897)
 
439 Zapraszamy na stronę http://www.rymaszewski.iinet.net.au Rymaszewska, Emilia Gruszewska (I5895)
 
440 Zapraszamy na stronę http://www.rymaszewski.iinet.net.au Rymaszewski, Mieczysław (I5896)
 
441 Zaświadczenie (świadectwo) nr 105
Wydane Albinowi Konstantinowiczowi Warzyńskiemu (Albinowi synowi Konstantego), rzymsko-katolickiego wyznania, urodzonemu 14/26 s-i-e-r-p-n-i-a 1894 roku o tym, że w 1913 roku ukończył on w jednoklasowej kościelnej szkole rzemieślniczej pełen kurs wyżej wymienionej szkoły.
Zaświadczenie niniejsze wydaje się Warzyńskiemu dla przedstawienia władzom cechu w celu przyznania mu tytułu czeladnika.
Świadectwo niniejsze nie uprawnia do żadnych ulg związanych z pełnieniem służby wojskowej

Miasto Płock 8 grudnia 1913 roku

Pierwszy nauczyciel Płockiej kościelno-rzemieślniczej szkole (podpis nieczytelny)
Nauczyciel religii ks. St.Wal(...)
Drugi nauczyciel (dwa podpisy nieczytelne)

Wiadomym czynię, iż wyżej wymieniony w zaświadczeniu terminator uzyskał tytuł czeladnika

Miasto Płock, Grudnia 10 dnia, 1913 roku

Za Naczelnika Dyrekcji Szkolnictwa w Płocku
Inspektor M.Romanienko 
Warzyński, Albin (I4055)
 
442 Zawód murarz Walkowiak, Jan (I4060)
 
443 Zginął prawdopodobnie w 1914 wcielony do armii carskiej Żołnierzak vel żołnierski, Stanisław (I2358)
 
444 Zginął tragicznie zabity przez uderzenie konia. Lewandowski, Franciszek (I909)
 
445 Zginął zastrzelony przez oddział Armii Krajowej. Andrzejuk, Jan (I110)
 
446 Zmarł -zapił się Był kawalerem zamarł w lipcu , tego roku miał brać ślub , pochowany w ślubnym garniturze i białych rękawiczkach Korytowski, Stefan (I26928)
 
447 Zmarł bezdzietnie Skarbek-Ważyński, Michał (I4398)
 
448 Zmarł mając 54 lata Jankowski, Julian (I6157)
 
449 Zmarł młodo bezpotomnie Skarbek-Ważyński, Bartłomiej (I4429)
 
450 zmarł na tyfus plamisty Gruszewski, Józef (I5885)
 
451 Zmarł od ran zadanych mu przez Kozaków
Informacja pochodzi z Przewodnika po Litwie i Białejrusi (Judejki)
 
Skarbek-Ważyński, Onufry (I4409)
 
452 Zmarł po nieudanej operacji wycięcia ropnia na nodze. Barciński, Józef (I952)
 
453 Zmarł w młodym wieku. Skarbek-Ważyński, Bolesław (I4456)
 
454 Zmarł w młodym wieku. Ważyński, Władysław (I4472)
 
455 Zmarł z wycieńczenia prawdopodobnie na drugi dzień po przybyciu do łagru.  Warzyński, Albin (I4055)
 
456 Zmarła na "hiszpankę". Przed śmiercią, jako jedyna zdrowa, pielęgnowała całą rodzinę. Ponoć kiedyś powiedziała: "Wy wyzdrowiejecie a ja umrę". Kiliś, Wanda (I414)
 
457 Zmarła w domu córki Katarzyny. Piotrowska II v. Lewandowska, Anastazja Ziółkiewicz (I11601)
 
458 Zmarła wieczorem na udar mózgu. Kiliś, Marianna Mieszkowska (I503)
 
459 Zobacz film Korycka, Rozalia (I118)
 
460 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
461 Zobacz film Korycka, Małgorzata Andrzejuk (I124)
 
462 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Tomisław (I121)
 
463 Zobacz Film Bożek, Cezary (I128)
 
464 Zobacz relację filmową Korycki, Paweł (I119)
 
465 Zobacz film Korycka, Rozalia (I118)
 
466 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Tomisław (I121)
 
467 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F1
 
468 Zobacz wideo Chojnacka, Marianna KIliś (I374)
 
469 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
470 Żona zd. Sawicka .
Wyprowadzili się do Błędowa.
Mają czworo dzieci : Bogdan , Hanna . Jerzy , Jloanta 
Korytowski, Kazimierz (I26929)
 
471 Został pochowany w podziemiach katedry Skarbek-Ważyński, Bp Porfiriusz (I4424)
 

      «Prev 1 2 3 4 5