Notatki


Istniejące drzewo:  

Results 401 do 470 z 470

      «Przegl. 1 2 3 4 5

 #   Notatki   Link do 
401 w akcie ślubu Pszczółka? Żmijewska, Tekla Pszczółkowska (I9016)
 
402 W akcie urodzenia występuje Franciszka z Kazimierczaków jako matka. Pawlaczyk vel Pawelski, Józef (I3746)
 
403 W akcie zgonu Roch Zbyszyński podaje, że nazywał się Franciszek Korycki i był "naturalnym synem" Jadwigi Koryckiej.
Zgłaszając narodziny Franciszka podawał, że był spłodzony przez niego. 
Zbyszyński, Franciszek (I17405)
 
404 W dowodzie osobistym podana jest data 8 października. Korycki, Adam (I125)
 
405 W dzieciństwie mieszkała u swych dziadków ze strony ojca – Antoniego i Barbary z Konarzewskich w Wyrzykach Wielkich, parafia Klukowo. Zaś w latach młodzieńczych mieszkała z rodziną w Rębkowie, parafia Winnica.
 
Wyrzykowska, Tekla Drzążdrzewska (I5046)
 
406 W jednej z metryk pojawia się nazwisko panieńskie Jóźwa Ślubowska, Apolonia Człapak (I10233)
 
407 W kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła
 
Wyrzykowska, II voto Suwińska, Marianna Brzezińska (I3806)
 
408 W latach 1734-1757 w parafii Postoliska nie urodziło się ani jedno dziecko nazwiskiem Kaska. Kaska, Stanisław (I5602)
 
409 W roku 1671 byli już małżeństwem Związek F63687
 
410 W roku 1698 byli już małżeństwem Związek F63652
 
411 W roku 1701 byli już małżeństwem Związek F63691
 
412 W roku 1721 byli już małżeństwem Związek F63658
 
413 W roku 1770 byli już małżeństwem Związek F63753
 
414 W roku 1780 byli już małżeństwem Związek F63661
 
415 W roku 1784 byli już małżeństwem Związek F63663
 
416 W tym miejscu dnia 13 sierpnia 1944 roku Konstanty Kielak został postrzelony przez własowców w brzuch. W wyniku odniesionych ran zmarł następnego dnia o godzinie 6 rano.

Wyświetl większą mapę
 
Kielak, Konstanty (I5497)
 
417 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korytowski, Jerzy (I27279)
 
418 Walenty z Gnat Zaraz par. Winnica Górecki, Walenty (I8304)
 
419 Wątpliwości dotyczące imienia "Dominik" Mosakowski, Dominik Józef (I8799)
 
420 Wdowa po Andrzeju Pergulewskim zm. 1828 Bartosiewicz, Zuzanna (I7747)
 
421 Wdowa po Józefie Marczaku zm. 09-05-1926 Dominowska, Franciszka (I7908)
 
422 Wdowa po Markowskim Jankowska, Julianna Lechter I v. Markowska (I8667)
 
423 Według aktu zgonu urodził się w Winnicy. Kanigowski, Franciszek (I8489)
 
424 Wieś Kacperowo obecnie została włączona w skład Klukowa. Korycki, Franciszek (I1562)
 
425 Wileńska aktorka. Zachowała się szczątkowa kopia filmu, nakręconego w 1932 r , w którym grała sierotę. Realizatorem filmu i zdjęć był Edward Pietryk, syn fabrykanta skór cienkich. Krawczukówna-Pietryk, Halina Krawczuk (I6621)
 
426 Winnica 1834/9 Brodowski, Józef (I7803)
 
427 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Wyrzykowski, Wojciech (I3723)
 
428 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycka, Rozalia (I118)
 
429 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycki, Tomisław (I121)
 
430 Wyswatani pawdopodobnie przez Mariannę Wasilewską z Pawelskich. Związek F591
 
431 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycki, Krzesisław (I122)
 
432 Wyznanie rzymsko-katolickie Korycki, Piotr (I123)
 
433 Z 1męża - 2 synów
Z 2męża - 5 dzieci 
Zaręba, Balbina (I9266)
 
434 Z okolic Kielc Karpiński, Władysław Karpiński (I1405)
 
435 Zagadka.
W akcie zgonu podano, że zmarł Jan Korycki w wieku 2 lat i 8 miesięcy. Akt urodzenia sprzed tego okresu informuje jednak o narodzinach Joanny Longiny Koryckiej. 
Korycka, Joanna Longina (I17674)
 
436 Zamieszkały w Kowalewicach, wd. po Pietrzak Mariannie Barbarski, Paweł (I7742)
 
437 Zapraszamy na stronę http://www.rymaszewski.iinet.net.au
 
Rymaszewska, Jadwiga (I5897)
 
438 Zapraszamy na stronę http://www.rymaszewski.iinet.net.au Rymaszewska, Emilia Gruszewska (I5895)
 
439 Zapraszamy na stronę http://www.rymaszewski.iinet.net.au Rymaszewski, Mieczysław (I5896)
 
440 Zaświadczenie (świadectwo) nr 105
Wydane Albinowi Konstantinowiczowi Warzyńskiemu (Albinowi synowi Konstantego), rzymsko-katolickiego wyznania, urodzonemu 14/26 s-i-e-r-p-n-i-a 1894 roku o tym, że w 1913 roku ukończył on w jednoklasowej kościelnej szkole rzemieślniczej pełen kurs wyżej wymienionej szkoły.
Zaświadczenie niniejsze wydaje się Warzyńskiemu dla przedstawienia władzom cechu w celu przyznania mu tytułu czeladnika.
Świadectwo niniejsze nie uprawnia do żadnych ulg związanych z pełnieniem służby wojskowej

Miasto Płock 8 grudnia 1913 roku

Pierwszy nauczyciel Płockiej kościelno-rzemieślniczej szkole (podpis nieczytelny)
Nauczyciel religii ks. St.Wal(...)
Drugi nauczyciel (dwa podpisy nieczytelne)

Wiadomym czynię, iż wyżej wymieniony w zaświadczeniu terminator uzyskał tytuł czeladnika

Miasto Płock, Grudnia 10 dnia, 1913 roku

Za Naczelnika Dyrekcji Szkolnictwa w Płocku
Inspektor M.Romanienko 
Warzyński, Albin (I4055)
 
441 Zawód murarz Walkowiak, Jan (I4060)
 
442 Zginął prawdopodobnie w 1914 wcielony do armii carskiej Żołnierzak vel żołnierski, Stanisław (I2358)
 
443 Zginął tragicznie zabity przez uderzenie konia. Lewandowski, Franciszek (I909)
 
444 Zginął zastrzelony przez oddział Armii Krajowej. Andrzejuk, Jan (I110)
 
445 Zmarł -zapił się Był kawalerem zamarł w lipcu , tego roku miał brać ślub , pochowany w ślubnym garniturze i białych rękawiczkach Korytowski, Stefan (I26928)
 
446 Zmarł bezdzietnie Skarbek-Ważyński, Michał (I4398)
 
447 Zmarł mając 54 lata Jankowski, Julian (I6157)
 
448 Zmarł młodo bezpotomnie Skarbek-Ważyński, Bartłomiej (I4429)
 
449 zmarł na tyfus plamisty Gruszewski, Józef (I5885)
 
450 Zmarł od ran zadanych mu przez Kozaków
Informacja pochodzi z Przewodnika po Litwie i Białejrusi (Judejki)
 
Skarbek-Ważyński, Onufry (I4409)
 
451 Zmarł po nieudanej operacji wycięcia ropnia na nodze. Barciński, Józef (I952)
 
452 Zmarł w młodym wieku. Skarbek-Ważyński, Bolesław (I4456)
 
453 Zmarł w młodym wieku. Ważyński, Władysław (I4472)
 
454 Zmarł z wycieńczenia prawdopodobnie na drugi dzień po przybyciu do łagru.  Warzyński, Albin (I4055)
 
455 Zmarła na "hiszpankę". Przed śmiercią, jako jedyna zdrowa, pielęgnowała całą rodzinę. Ponoć kiedyś powiedziała: "Wy wyzdrowiejecie a ja umrę". Kiliś, Wanda (I414)
 
456 Zmarła w domu córki Katarzyny. Piotrowska II v. Lewandowska, Anastazja Ziółkiewicz (I11601)
 
457 Zmarła wieczorem na udar mózgu. Kiliś, Marianna Mieszkowska (I503)
 
458 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycka, Rozalia (I118)
 
459 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycki, Krzesisław (I122)
 
460 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycka, Małgorzata Andrzejuk (I124)
 
461 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycki, Tomisław (I121)
 
462 Zobacz Film Bożek, Cezary (I128)
 
463 Zobacz relację filmową Korycki, Paweł (I119)
 
464 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycka, Rozalia (I118)
 
465 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycki, Tomisław (I121)
 
466 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Związek F1
 
467 Zobacz wideo Chojnacka, Marianna KIliś (I374)
 
468 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Korycki, Krzesisław (I122)
 
469 Żona zd. Sawicka .
Wyprowadzili się do Błędowa.
Mają czworo dzieci : Bogdan , Hanna . Jerzy , Jloanta 
Korytowski, Kazimierz (I26929)
 
470 Został pochowany w podziemiach katedry Skarbek-Ważyński, Bp Porfiriusz (I4424)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 5