Notes


Tree:  

Results 301 to 400 of 471

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
301 Podana data zgonu pochodzi z książki Czesława Jankowskiego "Powiat oszmiański - materjały do dziejów ziemi i ludzi".
Według innego źródła zmarł on w roku 1758 
Skarbek-Ważyński, Michał (I4398)
 
302 Polskie Jackowo. Zobacz film Korycka, Rozalia (I118)
 
303 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Tomisław (I121)
 
304 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Piotr (I123)
 
305 Polskie Jackowo. Zobacz film Korycka, Małgorzata Andrzejuk (I124)
 
306 Poniatowska Marianna Skoroszewski, Grzegorz (I9080)
 
307 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
308 poniedziałek, godz. 5 rano. Korycki, Piotr (I166)
 
309 Powiertowska ? Poniatowska, Marianna (I9005)
 
310 Pożegnanie
Szanowni zebrani, stoimy nad grobem wielkiego człowieka, Alfreda Kielaka. Był on przykładem dla wielu z nas, jak należy żyć.
Urodził się w 1930 roku na Ziemi Poleskiej. Był Poleszukiem i wielkim Polakiem, a w sercu jego było specjalne miejsce dla dwóch małych Ojczyzn – Ziemi Poleskiej i pięknego Gorzowa. Nikt nie potrafił równie pięknie jak Alfred mówić o urodzie tych dwóch krain - z największym zachwytem, a równocześnie z szacunkiem. Dlatego chylą się nad jego mogiłą sztandary. Wśród nich jest także sztandar Towarzystwa, które współzakładał – Towarzystwa Miłośników Polesia. Duża grupa społeczników- założycieli tego Stowarzyszenia kłania się, Alfredzie, nad Twoją mogiłą i żegna Cię z największym szacunkiem.
Przybył Alfred do Gorzowa jako Pionier. Jest autentycznym pionierem tego miasta. Tu zamieszkał, tu związał się z Zakładami Energetycznymi i chociaż ich nazwa się zmieniała - Alfred nigdy. Przepracował w tym zakładzie ponad 50 lat i oddał się wielkiej pasji poznawania świata. Najpierw jednak zaczął od siebie. Sam poznał Ojczyznę, której służył przez całe życie. Później poznał świat.
Wędrował. Próbowałem nawet te wędrówki policzyć, bo 17 lat swojej społecznej pracy przeznaczył dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie. W dokumentacji Uniwersytetu próbowałem - przygotowując się do pożegnania Alfreda – policzyć Jego wyjazdyddy. Naliczyłem 69 zagranicznych wypraw i przestałem liczyć. Trzeba dodać do tego wyprawy krajowe, trzeba dodać też bezcenną rzecz – do wszystkich tych podróży przygotowywał najpierw siebie, a później przygotowywał pozostałych. Był profesjonalistą w każdym calu. Te wyprawy, te podróże studyjne, te wędrówki - zostawiły trwały ślad. One umacniały w nas to, co stanowi największą wartość w człowieku – poczucie piękna, poczucie szacunku dla ludzkiej pracy, poczucie urody.
Zafascynował Alfred nas wszystkich światem. Te 17 lat w Gorzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który tworzył i w którym trwał, pełniąc najbardziej odpowiedzialne funkcje przez całe życie, to były lata społecznej pracy. Jedyną nagrodą, jaką ototrzymywał, był szacunek ludzi i ich wdzięczność za wszystko, co dla nich zrobił. To bardzo budujący przykład i rzadki. To był człowiek wielkiej wiedzy, a równocześnie największej skromności. Znałem go dobrze i przeprowadziłem z nim wiele rozmówów. Wspominał swoje dzieciństwo i jakby mimochodem powiedział, że dane mu było - kiedy odbywał służbę wojskową - wykonywać najtrudniejsze prace. Mógł z tego zrobić dla siebie takie wielkie przesłanie, jak bardzo był krzywdzony. On - z uśmiechem, który dzisiaj widzimy na Jego zdjęciu – odpowiedział: „To taki był czas. Wspólnymi siłami dochodziliśmy do tego, jaka ma być ta Polska. Różni ludzie popełniali różne błędy. Ja do nich nie mam żalu, bo ja pracuję dla kraju”.
Trudno było Alfredowi nawet podziękować za to, co robił, bo jeżeli Go cokolwiek denerwowało, to właśnie słowa płytkiej podzięki. Dlatego z największą wdzięcznością wpisujemy do historii Jego dokonania. Jest tu bardzo dużo słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak. Ta wspaniała instytucja to jest dar Alfreda dla nas. To jest równocześnie przesłanie dla nas, że bardzo, bardzo musimy szanować to, co zrobił.
Jest takie afrykańskie mądre przesłanie – Jeżeli umiera starszy człowiek, to tak, jakby spaliła się biblioteka. Ponieśliśmy olbrzymią stratę.
W ostatnią podróż życia Alfred wybrał się sam.
Zawsze zostawiał dla nas wskazówki, zawsze wiedzieliśmy, dokąd idziemy i co będziemy zwiedzać. Tym razem zostaliśmy na chwilę sami.
Trzeba pamiętać. Trzeba upowszechniać ten wspaniały wzorzec Jego życia. Ponieważ wiele się od Niego nauczyłem, pragnę pożegnać Go takimi słowami: nie płaczę nad Tobą najmilszy z druhów, bo miałeś wiele pięknych dni i taką miarę niedoli, jaką ci przeznaczył Bóg.
W imieniu chyba wszystkich zebranych, a przede wszystkim Stowarzyszenia Miłośników Polesia, licznej grupy przewodników i wspaniałych ludzi, którzy prowadzą wycieczki, także dużej grupy słuchaczy Uniwersytetu składamy wyrazy ubolewania całej rodzodzinie, bo był także Alfred – co trzeba zaznaczyć – wzorem, jak należy układać życie rodzinne i dlatego zostaje pamięć po Nim przede wszystkim u Jego wspaniałej Małżonki, z którą przeżył całe, całe długie życie. Wychował dwoje wspaniałych dzieci - córkę Mariolę i syna Janusza, którym składamy kondolencje, a także wnuki i prawnuki.
Nie mogę Cię, droga Ireno, pocieszyć bo straciłaś osobę niespotykanej wartości. Mogę Cię tylko poprosić (mówię do żony), żebyś wytrwała. Żeby Cię pamięć o wspaniałym mężu wzmacniała i by Twoje życie dalej trwało jak najdłużej. Alfredzie, przyjęła cię ziemia gorzowska, dla której zrobiłeś tak dużo. Jesteś wielkim Gorzowianinem. Niech ta gorzowska ziemia lekką Ci będzie.

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.
Edward Korban 
Kielak, Alfred Janusz (I4020)
 
311 Praga. Działo się we wsi Blichowie dnia trzeciego/piętnastego Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego Roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Józefa Brudzińskiego mającego lat trzydzieści dwa i Pawła Żbikowskiego mającego lat czterdzieści obydwóch Dziedziców Części zamieszkałych w Pradze na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Ignacym Brudzińskim, zamieszkałym i urodzonym w Pradze Kawalirem, Służącym, lat dwadzieścia liczącym, Synem Woyciecha i Agnieszki Brudzińskich, którego Oyciec nie żyje, Matka zaś mieszka w Pradze przy Synie a Panną Julianną Ważyńską mającą lat dwadzieścia urodzoną i zamieszkałą w Pradze, Córką Benedykta i Magdaleny Ważyńskich zamieszkałych w Pradze Dziedziców Części. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym Miesiąca i Roku zeszłego/ósmym i piętnastym Stycznia Roku bieżącego w Parafii Blichowskiej, jako też zezwolenia ustne obecnych Aktowi małżeństwa Rodziców, nowozaślubionego Matki, jako że Oyciec nie żyje, nowo zaś zaślubionej oboyga Rodziców nastąpiło. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
X. Rynkowski, Proboszcz Blichowski.
 
Family F3209
 
312 Prawdopodobna data. Dane z sumariusza. Niedrowska, Jadwiga Czachowska (I6023)
 
313 Prawdopodobne imię: Antoni Axamit, NN (I795)
 
314 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wąsowski, Roman (I26934)
 
315 Prawdopodobne. Biernacka, Ludwika Jankowska (I441)
 
316 Prawdopodobnie imię: Marianna Axamit, NN (I796)
 
317 Prawdopodobnie mąż Urszuli z Kurkowskich i ojciec Anny ur w 1817 par. Pomiechowo. Siwek, Kazimierz (I5458)
 
318 Prawdopodobnie w 1921 roku w Nowym Dworze Maz. Kamiński, Wacław (I1171)
 
319 Prusinowice – wtedy w gminie Gołębie, później w gminie Klukowo a obecnie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim. Należą do parafii Klukowo. starsza Daniszewska, Marianna (I7642)
 
320 Przedpełce Włosty
1823 dnia 3 marca Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Leonard urodzonego wczoraj syna Szlachetnych Bonifacego Leszczyńskiego i Joanny Przedpełskiej prawnie zaślubionych małżonków.
Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Andrzej Strubiński i Magdalena Kamińska. 
Leszczyński, Leonard (I5990)
 
321 Przedpełce Włosty
Roku Pańskiego 1800, 37 lipca odszedł ze świata chłopiec Antoni, syn Szlachetnych Ignacego i Katarzyny z Niedrowskich Leszczyńskich prawnie zaślubionych małżonków jeden rok liczący z powodu choroby .... Ciało zostało złożone do grobu na cmentarzu parafialnym.
Ksiądz P. Wado...
 
Leszczyński, Antoni (I6011)
 
322 Rejestr cywilny z 23 listopada 1963r. w Pomiechówku. Family F60
 
323 Rodzicami chrzestnymi byli Jan Mroziewicz i Joanna Korycka. Korycki, Jan (I1186)
 
324 Rodzicami chrzestnymi byli: Kazimierz Chojnacki i Franciszka Anuszewska
 
Korycki, Kazimierz (I1108)
 
325 Rodzice Chrzestni / Godparents:
Antoni Lawendowski z Wierzbicy i Marianna Wiśniewska 
Kostewicz, Władysław (I196)
 
326 Rodzice chrzestni to:
Ludwik Ratański (?)
Katarzyna Bugalska 
Bandurski, Jan (I1919)
 
327 Rodzice Chrzestni:
Józef Gromadka i Łucja Pacholak 
Bednarek, Wincenty Walenty (I184)
 
328 Rodzice chrzestni:
Roch Bartoszek i Marianna Czart
świadkowie:
Józef Bartoszek i Stanisław Chudzik 
Walkówka, Paweł (I216)
 
329 Rodzice chrzestni: Feliks Kalinowski i Józefa Chorzyńska Kostewicz, Władysław (I4988)
 
330 Rodzice chrzestni: Franciszek Ciach i jego żona Apolonia Ciach Wyrzykowski, Jan (I3008)
 
331 Rodzice chrzestni: Franciszka Błońska i Józef Cywiński Matyasiak, Magdalena Mazurkiewicz (I523)
 
332 Rodzice chrzestni: Jan Kostewicz i Marianna Kamińska Pleban, Petronella Olbryś (I2719)
 
333 Rodzice chrzestni: Jan Przybysz i Józefa Kowalska Korycki, Czesław (I197)
 
334 Rodzice chrzestni: Jan Witkowski i Anna Tokarska Korycka, Stanisława (I4989)
 
335 Rodzice Chrzestni: Józef Pisarski i Anna Kamińska. Kamiński, Wacław (I1171)
 
336 Rodzice chrzestni: Kazimierz Jaskułowski i Tekla Kulaszewska Wyrzykowska, Marianna Korycka (I3006)
 
337 Rodzice chrzestni: Leon Chundzyński (Chądzyński?) i Marianna, żona jego. Kiliś, Anna (I1070)
 
338 Rodzice chrzestni: Maciej Falak i Franciszka Kozłowska Pacholak, Józef (I5135)
 
339 Rodzice Chrzestni: Michał Pawłowski i Marianna Chojnacka Kamiński, Stanisław (I11301)
 
340 Rodzice chrzestni: Piotr Baczeński i Jadwiga Ulatowska Korycki, Piotr (I1065)
 
341 Rodzice chrzestni: Rafał Kowalski i Leonora Romanowska Kostewicz, Waleria Korycka (I195)
 
342 Rodzice chrzestni: Wojciech Wróblewski i Jadwiga Brodowska Biernacka, Cecylia Kiliś (I11351)
 
343 Rodzina Jankowskich pochodziła z Choin w z. łomżyńskiej Jankowski, Roch (I8404)
 
344 Rodzina mieszkała najpierw w Nowej Wronie, gdzie urodziły się wszystkie dzieci.
Następnie przenieśli się do Starej Wrony.
Marianna na koniec zamieszkała w Kadłubowie. 
Family F220
 
345 rodzina z Głodowa Ołdakowski, Ignacy (I8915)
 
346 Rok urodzenia Rozalii trudny jest do określenia.Według aktów urodzeń jej dzieci byłby to odpowiednio:
Piotr(1823) - miała 24 lata - czyli rok 1799
Jan(1825) - miała 25 lat - czyli rok 1800
Katarzyna(1827) - miała 30 lat - czyli rok 1797
Maryanna (1834)- miała 35 lat - czyli rok 1799
Józef (1836) - miała 40 lat - czyli rok 1796
W akcie zgonu - miała 44 lata - czyli rok 1797 
Kielak, Rozalia Radzio (I5514)
 
347 Roku tysiąc osiemset dwudziestego czwartego, dnia trzeciego lutego, o godzinie trzeciej po południu przed nami Proboszczem Klembowskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Klembowskiej, Powiatu Stanisławowskiego w Województwie Mazowieckim stawił się Fabian Woycik liczący lat dwadzieścia trzy i dni dwanaście podług metryki wyjętej z Xsiąg Kościoła Parafialnego Klembowskiego, Kawaler, Syn Stanisława Woycika na Gospodarstwie w Klembowie zamieszkałego i Maryanny Budzianki, inaczej Kucharskiej już obumarłej, jako świadczy akt zejścia wyjęty z Xsiąg Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Klembowskiej, przy Oycu swym zostający, w asystencji Oyca swojego. Stawiła się także Magdalena Cichocka licząca lat siedemnaście i miesięcy dziesięć według metryki wyjętej z Xsiąg Kościoła Parafialnego Klembowskiego, Panna, Córka Bartłomieja Cichockiego już obumarłego jako świadczy Sygnatura wyjęta z Xsiąg Kościoła Parafialnego Klembowskiego i Maryanny Baranówny żyjącej we Wsi Klembowie z wyrobku utrzymującej się, prawnych Małżonków, ze służby we Wsi Klembowie utrzymująca się, w asystencji swej Matki. Strony stawające żądają, ażebyśmy do uzgodnionego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były, przed drzwiami Domu naszego Gminnego, pierwsza na dniu jedenastym a druga na dniu osiemnastym Miesiąca Stycznia roku bieżącego, w Niedziele po sobie następujące o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnem tamowaniu przeciw rzeczonemu Małżeństwu uwiadomieni nie zostaliśmy, a Oyciec Małżonka i Matka Małżonki na obchód takowy przyzwalają, przychylając się do żądania Stron, po przeczytaniu wyżej wspomnianych papierów, jako też szóstego Działu Kodeksu Cywilnego, w Tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki, czy chcą połączyć się z sobą Związkiem Małżeńskim? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, że taka jest Ich Wola ogłaszamy w imieniu prawa, iż Fabian Woycik Kawaler i Magdalena Cichocka Pannaa, są z sobą połączeni Związkiem Małżeńskim. Czego spisaliśmy akt w przytomności Kazimierza Borzyńskiego liczącego lat czterdzieści cztery, Maystra kunsztu szewskiego, Jędrzeja Baraniaka liczącego lat czterdzieści osiem, Macieja Woycika liczącego lat trzydzieści cztery, Stryja Małżonka, Jędrzeja Woycika liczącego lat czterdzieści także Stryja Małżonka, ostatnich trzech świadków Gospodarzy Włościan, Sąsiadów, zaś wszystkich zamieszkałych w Klembowie. Akt ten niniejszy Zaślubienia stawającym przeczytaliśmy, i tenże gdy wszystkie w Akcie wyrażone Osoby pisać nie umieją podpisaliśmy.
X. Stanisław Zawadzki, Proboszcz Klembowski i Urzędnik Stanu Cywilnego.
 
Family F19534
 
348 Roku tysiąc osiemset dwudziestego trzeciego, dnia dwudziestego piątego maja o godzinie dwunastej w południe przed nami, Proboszczem Klembowskim sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego Gminy Klembowskiej Powiatu Stanisławowskiego w Województwie Mazowieckim stawił się Mateusz Kielak liczący lat dwadzieścia siedem (1796), Parobek dworski zamieszkały w Kruszu i okazał nam Dziecię płci męskiej, które się urodziło na Dniu dwudziestym trzecim bieżącego Miesiąca i Roku o godzinie dwunastej w nocy w domu jego pod numerem pierwszym oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Rozalii Radziówny liczącej lat dwadzieścia cztery (1799), Jego Małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imię Piotr (1823.05.23). Po uczynieniu powyższego ogo oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności Jana Małeckiego liczącego lat siedemdziesiąt Dziadka Szpitalnego zamieszkałego w Klembowie tudzież Walentego Gęczko liczącego lat osiemdziesiąt cztery podobnie Dziadka Szpitalnego zamieszkałego w Klembowie Akt niniejszy stawiającym przeczytaliśmy i tamże, gdy żaden z nich pisać nie umie podpisaliśmy
Ks. Stanisław Zawadzki
Proboszcz Klembowski, Urzędnik Stanu cywilnego
 
Kielak, Piotr (I5508)
 
349 Śmietanki, obecnie Kościesze Wyrzykowska, Tekla Drzążdrzewska (I5046)
 
350 sobota, godz. 6 rano Korycka, Jadwiga (I1407)
 
351 Sobota, godzina 4:30 po południu Korycki, Paweł (I119)
 
352 Spotkanie rodzin Koryckich i Kostewiczów w Lower Burrel, PA, Zobacz film
Family meeting Korycki and Kostewicz in Lower Burrel, PA, See film 
Kostewicz, Ryszard Richard (I3441)
 
353 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Piotr (I123)
 
354 Spotkanie rodzin Koryckich i Kostewiczów w Lower Burrel, PA, Zobacz film Kostewicz, Mary Beth (I213)
 
355 Spotkanie rodzin Koryckich i Kostewiczów w Lower Burrel, PA, Zobacz film Kostewicz, Bernard (I3701)
 
356 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
357 środa, 8:55 czasu letniego (7:55 czasu słonecznego) Korycka, Rozalia (I118)
 
358 środa, godz. 9 wieczorem Korycka, Innocenta Kiliś (I1408)
 
359 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Tomisław (I121)
 
360 św. Rafał Wyrzykowski, Jan Górecki, Wojciech Ślubowski Szydłowska, Ksawera (I9137)
 
361 świad. Rafał Wyrzykowski, Jan Górecki, Wojciech Ślubowski Górecki, Mateusz (I8254)
 
362 świadek Józef Kanigowski z Brodowa Witów Skoroszewska, Kunegunda (I9075)
 
363 Świadek zgonu: Kielak Piotr lat 45 gospodarz z Chrzęsnego (ojciec zmarłej)
Świadek zgonu: Ordyniak Antoni lat 49 gospodarz z Chrzęsnego  
Kielak, Franciszka (I5511)
 
364 Świadek zgonu: Kielak Stanisław lat 25 pracujący na kolei zamieszkały w Chrzęsnem
Świadek zgonu: Matusiak Jan lat 45 pracujący na kolei zamieszkały w Chrzęsnem  
Kielak, Anna (I5491)
 
365 Świadek: Gaspar Olexiak
Świadek: Mathias Racki 
Family F19255
 
366 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F1649
 
367 Świadek: Ordyniak Antoni lat 36 kopiarz z Chrzęsnego
Świadek: Skowronek Józef lat 55 gospodarz z Chrzęsnego  
Family F18228
 
368 Świadek: Stryjczak Marian lat 36 gospodarz z Klembowa
Świadek: Wójcik Jan lat 60 gospodarz z Paska; stryj panny młodej.  
Family F18277
 
369 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F1658
 
370 Świadkiem przy zgłoszeniu urodzenia dziecka był Kazimierz Jaskułowski (sąsiad Józefa ) urodzony w 1859 r. Od 1882 r. mąż Marianny z d. Mroziewicz.
Drugi ze świadków to Julian Mroziewicz.
 
Korycki, Jan (I1186)
 
371 Swiadkowie przy spisywaniu metryki i rodzice chrzestni: Tomasz Kiliś i Magdalena Łabęda. Siwek, Wojciech (I772)
 
372 Świadkowie ślubu: Aleksander Chojnacki ze wsi Czarna i Franciszek Lewandowski ze wsi Kosewa Family F592
 
373 Świadkowie: Wojciech Kiliś (KIlisz) i Paweł Fabisiak Siwek, Agnieszka (I9317)
 
374 Szulbory 1851.02.27
Działo się we wsi Blichowie dnia piętnastego/dwudziestego siódmego Lutego tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego Roku o godzinie ósmej wieczór. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Antoniego Moczulskiego Gospodarza z Turowa lat dwadzieścia pięć i Frańciszka Ważyńskiego Gospodarza z Szulbor lat pięćdziesiąt sześć mających na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Michałem Władysławem Wilamowskim, młodzianem lat dwadzieścia siedm skończonych mającym, Syneem Stanisława i Antoniny z Rzewnickich Małżonków Wilamowskich Gospodarzy w Śmiadowie, tamże urodzonym a teraz w Skwarach na Ekonomij zamieszkałym a Panną Katarzyną Ważyńską Córką Kaietana i (niegdyś) Petrunilli z Szatkowskich Małżonków Ważyńskich Dziedziców Części w Szulborach, tamże urodzoną i na teraz tamże przy Oycu zamieszkałą, lat dwadzieścia trzy skończonych mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościołach Parafialnych Blichowskim i Naruszewskim w dniach drugim, dziziewiątym i szesnastym Miesiąca i Roku bieżących o godzinie dwunastej w południe. Jako też zezwolenie obecnych Aktowi małżeństwa oboyga Rodziców z strony nowo zaślubionego a Oyca ze strony zaślubionej ustnie oświadczone było. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że żadnej umowy przedślubnej pomiędzy sobą nie zawierali. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Świadków i Nas podpisany został. Stawający pisać nie umieją.
Xiądz Ignacy Rynkowski, Proboszcz Blichowski.
Franciszek Ważyński
A. Moczulski
 
Family F3245
 
375 Tłum z j. rosyjskiego
Działo się we wsi Blichowo piętnastego/ dwudziestego siódmego Października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się osobiście Józef Ważyński, dziedzic cząstkowy mieszkający we wsi Praga, dwadzieścia sześć lat liczący, w towarzystwie Marcina Dębickiego (?) kościelnego z Blichowa, trzydzieści lat mającego i Mariana Makowskiego, dziedzica cząstkowego mieszkającego w Pradze, pięćdziesiąt trzy lata liczącego i okazali nam niemowlę płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono we wsi Praga dziesiątego/ dwudziestego drugiego dnia Października roku bieżącego o godzinie ósmej po południu z prawnej jego żony Władysławy z Makowskich, lat dwadzieścia trzy liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym onego czasu dokonanym nadano imię Mieczysław, a rodzicami chrzestnymi onego byli Marian Makowski i Katarzyna Makowska. Akt niniejszy stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, a następnie Nami tylko podpisany.

Ks. Stanisław Śmiarowski Administrator Parafii Blichowo Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Mieczysław (I4161)
 
376 Tłum z j. rosyjskiego
Działo się we wsi Blichowo siódmego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Zjawił się osobiście Jan Ważyński, gospodarz mieszkający we wsi Praga, czterdzieści trzy lata liczący w towarzystwie Józefa Makowskiego, trzydzieści pięć lat i Adama Brudzińskiego, dwadzieścia osiem lat liczącego, gospodarzy mieszkających we wsi Praga i okazali nam niemowlę płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono we wsi Praga dnia wczorajszego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Ludwiki z Paprockich, czterdzieści dwa lata mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym onego czasu dokonanym przez księdza Dobskiego, nadano imię Maryanna, a rodzicami chrzestnymi onego byli Józef Makowski i Maryanna Makowska. Akt niniejszy stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, a następnie Nami tylko podpisany.
Administrator Parafii Blichowo Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Witalis Dobski
 
Ziółkowska, Marianna Ważyńska (I4154)
 
377 Tłum. z j. rosyjskiego

Działo się w mieście Płocku dnia osiemnastego Lutego/ pierwszego Marca tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się Paweł Kaczorowski, czterdzieści cztery lata liczący, brukarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Fryderyka Buchwic, trzydzieści cztery lata mającego piekarza i Romana Bronikowskiego, czterdzieści dwa lata od urodzenia liczącego szewca, w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Warszawskiej w domu pod numerem ósmym dnia dwudziestego ósmego Stycznia/ dziewiątego Lutego roku bieżącego o godzinie trzeciej rano z prawnej jego żony Jadwigi, urodzonej Mioduskiej (Jadwigi z Mioduskich) czterdzieści jeden lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym siódmego/ dziewiętnastego Lutego przez księdza Pawła Jabłońskiego, parafialnego Wikariusza, nadano imię Kazimierz, a rodzicami chrzestnymi jego byli Fryderyk Buchwic i Konstancja Kowalewska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytana, Nami i nimi podpisany został.

ks. (…) Wikariusz Płockiej parafii,
Kaczorowski, Ferdynand Buchwic, Bronikowski
 
Kaczorowski, Kazimierz (I4704)
 
378 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w Blichowie czternastego/ dwudziestego szóstego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie szóstej po południu. Zjawił się Jan Ważyński, czterdzieści pięć lat liczący, właściciel ziemski w Pradze mieszkającccy w towarzystwie Adama Brudzińskiego trzydzieści dwa lata liczącego i Hipolita Wługołskigo czterdzieści lat liczącego, obu właścicieli ziemskich z Pragi, i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Pradze onego czasu o godzinie szóstej po południu z prawnej jego żony Ludwiki urodzonej Paprockiej (Ludwiki z Paprockich), czterdzieści pięć mającej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu przez księdza Władysława Leonowicza dokonanym, nadano imię Zofija, a rodzicami chrzestnymi byli Adam Brudziński i Elżbieta Brudzińska. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, Nami tylko podpisany.
Ksiądz Władysław Leonowicz Administrator Parafii Blichowo Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
 
Ważyńska, Zofia (I4153)
 
379 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w Blichowie Dnia dwudziestego siódmego Stycznia/ósmego Lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Adama Ślepowrońskiego trzydzieści sześć lat mającego i Józefa Makowskiego pięćdziesiąt dwa lata liczącego od urodzenia, obu dziedziców cząstkowych z Pragi, zawarto onego czasu religijny związek małżeński między Władysławem Ziółkowskim, kawalerem, dziedzicem częściowym trzydzieści jeden lat liczącym, urodzonym w Sadkowie, a mieszkającym w Pomianowie parafii daniszewskiej, synem Walentego i zmarłej Balbiny z Romanowskich małżonków Ziółkowskich z Maryanną Ważyńską, panną siedemnaście lat mającą, urodzoną i mieszkająca przy swej matce w Prw Pradze, córką zmarłego Jana i będącej w żywych Ludwiki z Paprockich małżonków Ważyńskich, dziedziców cząstkowych. Małżeństwo to poprzedzone zostało trzema zapowiedziami ogłoszonymi w parafialnym daniszewskim i blichowskim parafialnych koścołach w dniach trzecim/ piętnastym, dziesiątym/ dwudziestym drugim i siedemnastym/ dwudziestym dziewiątym Stycznia roku bieżącego. Pozwolenia na wstąpienie w związek małżeński udzieliła nowopoślubionej osobiście matka, czyniąc to ustnie podczas ceremonii. Nowopoślubieni zgodnie oswiadczają, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Śmiarowski. Akt niniejszy nowopoślubionym i świadkom przeczytano, oraz nami i nowopoślubionym podpisano jako że nowopoślubiona i świadkowie pisać nie umieją.

ks. Stanisław Śmiarowski Proboszcz Parafii Blichowskiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego (podpis nieczytelny)
Władysław Ziółkowski
 
Family F3208
 
380 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w Blichowie dziesiątego Dnia Października tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Zjawił się Jan Ważyński, trzydzieści sześć lat, Gospodarz z Pragi w towarzystwie świadków Józefa Leszczyńskieego trzydzieści lat liczącego i Józefa Brudzińskiego pięćdziesiąt lat liczącego, obu Gospodarzy z Pragi, i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Pradze dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu z prawnej jego żony Ludwiki urodzonej Paprockiej (Ludwiki z Paprockich), trzydzieści lat mającej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym onego czasu dokonanym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi byli Józef Leszczyński i Maryanna Ważyńska. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, Nami tylko podpisany
Ksiądz Władysław Leonowicz Administrator Parafii Blichowo Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 
Ważyński, Józef (I4152)
 
381 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w Blichowie szóstego/ osiemnastego Sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Józef Ważyński trzydzieści dwa lata liczący i Władysław Ziółkowski, trzydzieści dwa laat mający, obaj właściciele cząstkowi we wsi Praga mieszkający i oznajmili, że w Pradze dnia wczorajszego o godzinie siódmej po południu zmarła Janina Ważyńska, trzy tygodnie licząca od urodzenia, córka Józefa i Władysławy z Makowskich, małżonków Ważyńskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Janiny Ważyńskiej, akt ten stawającemu i świadkowi przeczytano, Nami i nimi podpisano.
Ksiądz Stanisław Śmiarowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Władysław Ziółkowski
Józef Ważyński
 
Ważyńska, Janina (I4160)
 
382 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w mieście Płock dnia ósmego /dwudziestego pierwszego Października tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Wawrzyńca Rzymkowskiego trzydzieści lat mającego robotnika i Jana Ważyńskiego, szewca trzydzieści trzy lata liczącego od urodzenia, w Płocku mieszkających, zawarto onego czasu religijny związek małżeński między Walerianem Warzyńskim, trzydzieści lat liczącym kawalerem, szewcem, synem zmarłego Ludwika i żyjącej Julianny urodzonej Pietrzykowskiej małżonków Warzyńskich, robotników, urodzonym we wsi Ciachcin powiatu Płockiego i teraz w Płocku mieszkającym, a Apolonią Kozłowską, panną, służącą, córką Edmunda i zmarłej Ewy urodzonej Lewandowskiej małżonków Kozłowskich, robotników, urodzoną we wsi Chrzany w Gostyńskim powiecie a teraz w Płocku mieszkającą, dwadzieścia jeden lat liczącą od urodzenia. Małżeństwo to poprzedzone zostało trzema zapowiedziami ogłoszonymi w kościele parafialnym w dniach trzecim/ szesnastym, dziesiątym/ dwudziestym trzecim i siedemnastym/ trzydziestym Września roku bieżącego. Nowopoślubieni oświadczają, że nie zawierali umów przedślubnych. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Bornik, Wikariusz Płockiej parafii. Akt niniejszy nowopoślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytano, nami tylko podpisano.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks. Laskowski
 
Family F3236
 
383 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w mieście Płock Sierpnia dwudziestego pierwszego/Września trzeciego dnia, tysiąc dziewięćset trzeciego, o godzinie jedenastej rano. Stawił się Walerian Warzyński, trzydzieści trzy lata liczący, szewc i Jan Czachowski pięćdziesiąt laaat mający, kościelny służący w Płocku obaj mieszkający i oznajmili, że dnia wczorajszego, roku bieżącego o godzinie dwunastej wieczorem zmarł w Płocku na ulicy Stary Rynek, w domu pod numerem siedemnastym Eugeniusz Warzyński trzy tygodnie liczący od urodzenia, syn stawającego Waleriana i Antoniny z Kozłowskich, małżonków Ważyńskich, urodzony w Płocku i tamże przy rodzicach mieszkający.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Eugeniusza Warzyńskiego, akt ten stawającemu i świadkowi niepiśmiennym przeczytano i Nami tylko podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz podpis nieczytelny
 
Warzyński, Eugeniusz (I4173)
 
384 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w mieście Płocku Października siedemnastego/ trzydziestego dnia, tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Waleryan Warzyński, trzydzieści trzy lata liczący, szewc w Płocku mieszkający w towarzystwie Stanisława Warzyńskiego, dwadzieścia osiem lat mającego stolarza w Warszawie i Jana Czachorowskiego, pięćdziesiąt lat liczącego kościelnego służącego w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Stary Rynek w domu pod numerem siedemnastym Października dwunastego/ dwudziestego piątego dnia, roku bieżącego o godzinie drugiej po północy z prawnej jego żony Apolonii z Kozłowskich, dwadzieścia trzy lata liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym onego czasu przez księdza Macieja Ste(…) Wikariusza Płockiej Parafii odbytym, nadano imię Maryanna, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Warzyński i Maryanna Suska.
Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, Nami tylko podpisany został.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. (…)
 
Nawrocka, Marianna Warzyńska (I4174)
 
385 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w mieście Płocku Sierpnia dziesiątego/ dwudziestego trzeciego dnia, tysiąc dziewięćset trzeciego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Walerian Warzyński, trzydzieści trzy lata liczący, szewc w Płocku mieszkający w towarzystwie Dawida Pradzickiego, czterdzieści dwa lata mającego szewca i Henryka Ziemisławskiego, dwadzieścia jeden lat liczącego krojczego, obu w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Stary Rynek w domu pod numerem siedemnastym Lipca trzydziestego pierwszego/ Sierpnia trzynastego dnia, roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem z prawnej jego żony Apolonii z Kozłowskich, dwadzieścia trzy lata liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym onego czasu przez księdza Macieja Ste(…) Wikariusza Płockiej Parafii odbytym, nadano imię Eugeniusz, a rodzicami chrzestnymi jego byli Dawid Pradzicki i Julia Górecka.
Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, Nami tylko podpisany został.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. (…)
 
Warzyński, Eugeniusz (I4173)
 
386 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w mieście Płocku Września szesnastego/ dwudziestego dziewiątego dnia, tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Walerian Ważyński, trzydzieści lat liczący, szewc w Płocku mieszkający w towarzystwiwie Konstantego Wojciechowskiego, trzydzieści trzy lata mającego szewca i Andrzeja Kopulskiego, dwadzieścia dwa lata liczącego murarza, obu w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku nnna ulicy Stary Rynek w domu pod numerem siedemnastym Września jedenastego/ dwudziestego czwartego miesiąca i roku bieżącego o godzinie drugiej po południu z prawnej jego żony Apolonii z Kozłowskich, dwadzieścia dwa lata liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym onego czasu przez księdza Franciszka Bornika odbytym, nadano imię Zygmunt, a rodzicami chrzestnymi jego byli Konstanty Wojciechowski i Franciszka (…)nowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, Nami i świadkami tylko podpisany, jako że stawający jest niepiśmienny.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. (…)
K.Wojciechowski, A.Kopulski
 
Warzyński, Zygmunt (I4172)
 
387 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się w Staroźrebach dwudziestego czwartego Marca/ piątego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w dzień. Stawił się osobiście Andrzej Oleśkiewicz, pięćdziesiąt trzy liczący i Jakub Szałański, pi, pięćdziesiąt siedem lat, gospodarze w Staroźrebach mieszkający i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu zmarł w Staroźrebach Władysław Ważyński, osiem lat i dziewięć miesięcy liczący od urodzenia, syn Konstantego i Emilii z Leszczyńskich, małżonków Ważyńskich, urodzony w Sochocinie parafia Blichowo i przy rodzicach w Staroźrebach i tejże parafii mieszkający.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Władysława Ważyńskiego, akt ten stawającemu i świadkowi, jako niepiśmiennym, przeczytano i Nami tylko podpisano.
Administrator Parafii Staroźreby, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz Ł.Łasowski
 
Ważyński, Władysław (I4155)
 
388 Tłum. z j. rosyjskiego
Działo się we wsi Blichowo osiemnastego/ trzydziestego Lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie jedenastej w południe. Zjawił się osobiście Józef Ważyński, dziedzic cząstkowy mieszkający we wsi Praga, dwadzieścia piępięć lat liczący, w towarzystwie Marcina Dębickiego, kościelnego z Blichowa, dwadzieścia osiem lat mającego i Józefa Makowskiego, dziedzica cząstkowego mieszkającego w Pradze, pięćdziesiąt trzy lata liczącego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej, o oświadczając, że urodziło się ono dnia wczorajszego roku bieżącego we wsi o godzinie dziewiątej po północy z prawnej jego żony Władysławy z Makowskich, lat dwadzieścia lat liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym onego czasu dokonanym nadano imię Janina, a rodzicami chrzestnymi onego byli Józef Makowski i Maryanna, żona jego. Akt niniejszy stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, a następnie Nami i stawającym podpisany, jako, że świadek pisać nie umie.

Ks. Stanisław Śmiarowski Administrator Parafii Blichowo Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Józef Ważyński
 
Ważyńska, Janina (I4160)
 
389 Tłumaczenie aktu z cyrylicy.

Działo się we wsi Winnica dnia dziesiątego ( dwudziestego drugiego według nowego stylu )
lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. ( 22. 02. 1892 rok, godzina 10.oo )
Stawili się: Antoni Kulaszewski, brat zmarłego lat dwadzieścia dziewięć mający, gospodarz ziemski z Rębkowa i Antoni Koszycki, służący przy kościele w Winnicy, lat czterdzieści osiem mający i oznajmili, że dnia ósmego ( dwudziestego według nowo stylu ) lutego bieżącego roku o godzinie drugiej po południu ( 20. 02. 1892 rok, godzina 14.oo ) zmarł w Rębkowie Józef Kulaszewski, lat szesnaście liczący, urodzony i zamieszkały w Rębkowie, syn nieżyją-
cego Karola i żyjącej Tekli z Anuszewskich, małżonków Kulaszewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Józefa Kulaszewskiego akt ten zgłaszającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został. Pozostali pisać nie potrafią.
Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Julian Dmochowski.
 
Kulaszewski, Józef (I10124)
 
390 Tłumaczenie aktu z cyrylicy.
Działo się we wsi Winnica dnia piątego (siedemnastego według nowego stylu) lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu.
( 17. 02. 1884 rok, godzina 3 po południu)
Stawił się Karol Kulaszewski zamieszkały w Rębkowie w towarzystwie świadków: Wawrzyńca Skwarczyńskiego lat sześćdziesiąt i Franciszka Darkowskiego lat pięćdziesiąt obu gospodarzy ziemskich zamieszkałych w Rębkowie i przedstawili Nam niemowlęi męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Rębkowie dziś o godzinie drugiej po północy ( 17. 02. 1884 rok, godzina 2.oo )
z jego żony Tekli z Anuszewskich lat czterdzieści trzy liczącej.
Niemowlęciu temu na chrzcie świętym sprawowanym przez księdza Juliana Dmochowskiego, wikariusza parafii Winnica dano imię Aleksander, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Anuszewki i Ludwika Godlewska.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i przez Nas tylko podpisany. Pozostali pisać nie potrafią. Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego
ksiądz Julian Dmochowski.
 
Kulaszewski, Aleksander (I10125)
 
391 Tłumaczenie aktu z łaciny.

Początek roku 1818 w Gąsiorówku i Gąsiorowie.
Dnia drugiego stycznia. Ja, Łukasz Cygalski, proboszcz kościoła w Gąsiorowie, który pobłogosławił związek małżeński pomiędzy:
Korytkowski Jan, lat dwadzieścia dwa z Gąsiorówka i Dorota Ślubowska, panna, lat dziewiętnaście z Gąsiorowa. Poprzedzone trzema zapowiedziami. Tamowania
ślubu nie było. W obecności świadków Stanisława Korytkowskiego i Jakuba Cieślińskiego, obu z Bielan.

Uwagi własne:
Jan Korytkowski (wł. Korycki), ur. w 1796 r. w Jabłecznikach, parafia Klukowo.
Dorota Ślubowska, ur. w 1798 r. Zmarła w 1841 r. w Klukowie.
Stanisław Korytkowski – brat Jana Koryckiego.
Jakub Cieśliński, od 1795 r. mąż Krystyny Osieńskiej. Zmarł w 1829 r. Pochowany w Winnicy.
 
Family F64272
 
392 Tłumaczenie z j. rosyjskiego
Działo się w Bodzanowie dwudziestego siódmego Września/ ósmego Października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Maryan Warzyński, ojciec zmarłego (prawdopodobnie farbiarz) czterdzieści lat liczący i Wojciech Ślarowski, rolnik 33 lata mający, obaj mieszkający w Bodzanowie i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie trzeciej po południu zmarł w Bodzanowie Stefan Warzyński, liczący od urodzenia jeden rok, syn zawiadamiającego Maryana i Maryanny z Chyczewskich, małżonków Warzyńskich, urodzony w Bodzanowie i tamże przy rodzicach mieszkający.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Stefana Warzyńskiego, akt ten stawającemu i świadkowi, jako niepiśmiennym, przeczytano i Nami tylko podpisano.

Ksiądz Franciszek Wróblewski, Proboszcz Parafii Bodzanów prowadzący tamże księgi parafialne
 
Ważyński, Stefan (I4101)
 
393 Tłumaczenie z j. rosyjskiego
Działo się w Bodzanowie trzeciego/piętnastego dnia Października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Zjawili się osobiście Maryan Warzyński farbiarz czterdzieści lat liczący, mieszkający w Bodzanowie, w towarzystwie organisty Konstantego Aratowskiego, trzydzieści trzy lata mającego, a także Józefa Kulińskiego, gospodarza trzydzieści siedem lat liczącego, mieszkających w Bodzanowie i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Bodzanowie dwudziestego września/ pierwszego października bieżącego roku godzinie pierwszej po południu, z prawnej jego żony Maryanny z Chyczewskich trzydzieści lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym przez księdza Jana Kolankowskiego, Administratora Parafii Łętowskiej dokonanym nadano imię Stefan, a rodzicami chrzestnymi jego byli Wiktor Dubski i Maryanna Aratowska.
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytano, przez nas i świadków podpisano.
Ksiądz Franciszek Wróblewski Proboszcz Bodzanowskiej Parafii prowadzący tamże księgi parafialne.

Józef Kuliński , itd
 
Ważyński, Stefan (I4101)
 
394 Tłumaczenie z j. rosyjskiego
Działo się we wsi Woźniki piątego/ siedemnastego Października tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie ósmej po południu. Oświadczamy, że w obecności Rocha Cieślińskiego trzydzieści siedem lat liczącego, drobnego właściciela zieziemskiego ze wsi Łoniewo i Józefa Bronowskiego, pięćdziesiąt lat liczącego dziedzica ze wsi Wólki, zawarto onego czasu religijny związek małżeński między Maryjanem Warzeńskim (po rosyjsku jest napisane Warzyńskim), kawalerem dwadzieścia pięć lat l liczącym, urodzonym we wsi Goślicach???, synem Konstantego i zmarłej Anny z Przedpełskich, małżonków Warzeńskich (Warzyńskich) mieszkającym we wsi Goślicach, i Marjanną Chyczewską, panną urodzoną we wsi Łoniewo i tamże przy rodzicach mieszkającą córką Leona i zmarłej Eleonory ze Słomkowskich, dwadzieścia jeden lat liczącą. Małżeństwo poprzedziło jedno ogłoszenie opublikowane w Woźnickim i Ciachcińskim kościołach, na mocy zezwolenia nr 1529 wydanego przez Eparchię Płocką z dnia dwudziestego ósmego Września/ dziesiątego Października bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczyli, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Józef Cybulski, Proboszcz Parafii Woźnickiej Pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego udzieli ojcowie młodych osobiście podczas ceremonii. Akt ten po przeczytaniu nami tylko podpisany został, jako, że obecni pisać nie umieją.

Ksiądz Józef Cybulski
 
Family F3018
 
395 Umarł bezpotomnie Ważyński, Wojciech (I4340)
 
396 ur. w par. Wrona Kamiński, Jan (I11680)
 
397 Urodzona w zaborze austriackim. Żak, Rose Stec (I4875)
 
398 Urodzony w parafii Kozłowo w powiecie sochaczewskim - wynika z aktu urodzenia. Latkowski, Augustyn (I9858)
 
399 Urodzony w zaborze austriackim. Żak, John (I3846)
 
400 W 1822r. jest wymieniony mąż Kunegundy z Góreckich - Józef Mosakowski(zm. syn Wiktor l.3 w Tąsewach, 1824 zm.Wojciech l.1) Mosakowski, Dominik Józef (I8799)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»