Wszystkie media


Istniejące drzewo:  

Results 401 do 500 z 4,868     » Tylko miniatury

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
401
20151111 (2).jpg
20151111 (2).jpg
 
 
402
20151111 (20).jpg
20151111 (20).jpg
 
 
403
20151111 (21).jpg
20151111 (21).jpg
 
 
404
20151111 (22).jpg
20151111 (22).jpg
 
 
405
20151111 (23).jpg
20151111 (23).jpg
 
 
406
20151111 (24).jpg
20151111 (24).jpg
 
 
407
20151111 (25).jpg
20151111 (25).jpg
 
 
408
20151111 (26).jpg
20151111 (26).jpg
 
 
409
20151111 (27).jpg
20151111 (27).jpg
 
 
410
20151111 (28).jpg
20151111 (28).jpg
 
 
411
20151111 (29).jpg
20151111 (29).jpg
 
 
412
20151111 (3).jpg
20151111 (3).jpg
 
 
413
20151111 (30).jpg
20151111 (30).jpg
 
 
414
20151111 (31).jpg
20151111 (31).jpg
 
 
415
20151111 (32).jpg
20151111 (32).jpg
 
 
416
20151111 (33).jpg
20151111 (33).jpg
 
 
417
20151111 (34).jpg
20151111 (34).jpg
 
 
418
20151111 (35).jpg
20151111 (35).jpg
 
 
419
20151111 (36).jpg
20151111 (36).jpg
 
 
420
20151111 (37).jpg
20151111 (37).jpg
 
 
421
20151111 (38).jpg
20151111 (38).jpg
 
 
422
20151111 (39).jpg
20151111 (39).jpg
 
 
423
20151111 (4).jpg
20151111 (4).jpg
 
 
424
20151111 (40).jpg
20151111 (40).jpg
 
 
425
20151111 (5).jpg
20151111 (5).jpg
 
 
426
20151111 (6).jpg
20151111 (6).jpg
 
 
427
20151111 (7).jpg
20151111 (7).jpg
 
 
428
20151111 (8).jpg
20151111 (8).jpg
 
 
429
20151111 (9).jpg
20151111 (9).jpg
 
 
430
20151118.tif
20151118.tif
 
 
431
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
Na zdjęciu Ryszard i Marianna Kostewicze oraz Piotr Korycki z Krzesisławem 
 
432
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
Na zdjęciu Ryszard i Marianna Kostewicze oraz Piotr Korycki z Krzesisławem 
 
433
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
 
 
434
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
 
 
435
60 lat razem
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
436
8 Sep 1999
8 Sep 1999
 
 
437
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
 
 
438
9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia.
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
439
9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
440
9lip2015.jpg
9lip2015.jpg
 
 
441
Adam Bochenek - akt zgonu
Adam Bochenek - akt zgonu
 
 
442
Adam Kamiński
Adam Kamiński
 
 
443
Adam Kiliś
Adam Kiliś
 
 
444
Adam Korycki
Adam Korycki
 
 
445
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
 
 
446
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
 
 
447
Adam Sulikowski
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
448
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
 
 
449
Adele Lamparski
Adele Lamparski
 
 
450
Agata Wojdak - akt zgonu
Agata Wojdak - akt zgonu
 
 
451
Agnieszka Korytkowska
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
452
Agnieszka Miareczka
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
453
Agnieszka Sękowska
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
454
Agnieszka Siwek
Agnieszka Siwek
akt zgonu 
 
455
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816
 
 
456
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Akt chrztu- Jabłońska Marianna
Działo się w Jemielnicy dnia dwudziestego piatego Listopada /siodmego Grudnia /Tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szymon Jabłoński liczący lat trzydzieści stolarz z Rogozina, w obecności Kazimiererza Pawlaka liczącego lat czterdzieści pięć i Michała Krawczyka liczącego lat czterdzieści pięć obudwuch gospodarzy z Rogozina i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Rogozinie dnia dziesiątego Listopada / dwudziestego drugiego Listopada/ Tysiąc roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z Jego Małżonki Anny z Fachów lat trzydzieści dziewięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Maryanna a Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kazimierz Pawlak i Apolonia Krakowska./:przyczyna opóźnienia zapisania Aktu i Chrztu iest opieszałość ojca:/ Akt ten Stawaiącemu i Świadkom przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas pospisany został.
Xsiądz Marceli Legowski Rządca Parafii Jemielnicy.


Na marginesie uwaga:
W tym Akcie wierszu siodmym określony wyraz Tysiąc poświadczono.
X.M. Legowski 
 
457
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz
 
 
458
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Akt chrztu- Ważyńska Alodya
Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignaca Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat od urodzenia, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Płockim Powiecie we wsi Liszino dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów (Pfalów), dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…)

Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński 
 
459
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Działo się w mieście Płocku dnia siódmego/ dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Józef Warzyński, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Mariana Niedzielskiego, trzydzieści jeden lat i Władysława Warzyńskiego, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, murarzy w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Mostowej w domu pod numerem ósmym dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Anieli, urodzonej Kaczorowskiej (Anieli z Kaczorowskich), dwadzieścia lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Aniela, a rodzicami chrzestnymi jego byli Marian Niedzielski i Maryanna Wiśniewska.
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego (...)
Józef Ważyński, Marian Niedzielski

Matka chrzestna: Maryanna Wiśniewska
Ojciec chrzestny: Marian Niedzielski lat 31, murarz z Płocka
Świadek: Józef Ważyński lat 26, murarz z Płocka (ojciec)
Świadek: Władysław Ważyński lat 30, murarz z Płocka 
 
460
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
Akt chrztu- Ważyńska Zofia
 
 
461
Akt ślubu
Akt ślubu
 
 
462
Akt ślubu
Akt ślubu
 
 
463
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu.
Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie
Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego)

Podpisy pary młodej:
Romuald Karchutocki
Julianna Agnieszka Ważyńska

Podpisy świadków:
Paweł Krajewski
Jan Zommer

W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej
(Karputowski- Warzyńska)
prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych

 
 
464
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków
 
 
465
Akt ślubu Eleonory z  Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
Akt ślubu Eleonory z Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego
 
 
466
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich
 
 
467
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858
 
 
468
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich.
 
 
469
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków
 
 
470
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich
 
 
471
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej
 
 
472
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska
 
 
473
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski
 
 
474
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego)
 
 
475
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków
 
 
476
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich
 
 
477
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska
 
 
478
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów.
 
 
479
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
 
480
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów
 
 
481
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich
 
 
482
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński
 
 
483
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński
 
 
484
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900
 
 
485
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839
 
 
486
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824
 
 
487
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895
 
 
488
Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r.
Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r.
 
 
489
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
 
490
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
 
491
Akt urodzenia
Akt urodzenia
 
 
492
Akt urodzenia  Katarzyny Firgan
Akt urodzenia Katarzyny Firgan
 
 
493
Akt urodzenia - Leokadia Żabowska z Kowalskich 1897
Akt urodzenia - Leokadia Żabowska z Kowalskich 1897
 
 
494
Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899.
Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899.
 
 
495
Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska
Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska
 
 
496
Akt urodzenia Adama Bochenka 1825
Akt urodzenia Adama Bochenka 1825
 
 
497
Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia
Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia
 
 
498
Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia
Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia
 
 
499
Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825
Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825
 
 
500
Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka)
Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka)
 
 

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49» Dalej»