Wszystkie media


Istniejące drzewo:  

Results 1 do 100 z 3,880     » Tylko miniatury

    1 2 3 4 5 ... 39» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

 
 
7

 
 
8

 
 
9

 
 
10

 
 
11

9 czerwca 2002 roku. Zoo w Warszawie. 
 
12
 Nagrobek Aleksandry i Walentego Brodowskich
Nagrobek Aleksandry i Walentego Brodowskich
 
 
13
 Nagrobek Bronisławy,Tadeusza Brodowskich i Jadwigi Brodowskiej (siostry Tadeusza)
Nagrobek Bronisławy,Tadeusza Brodowskich i Jadwigi Brodowskiej (siostry Tadeusza)
 
 
14
 Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu
 
 
15
 Susan Kostewicz
Susan Kostewicz
 
 
16
 XX-wieczna panorama Olity
XX-wieczna panorama Olity

Miejscowość nad brzegiem Niemna. Pierwszy, drewniany kościół w Olicie pierwszy raz wspomniano w 1377 roku.
Na mocy traktatu w Mielnie Olita pozostała po krzyżackiej stronie granicy.
Podczas wyprawy krzyżackiej na Litwę (1392) miał tu powstać spór między krzyżowcami z Niemiec i Anglii o prawo niesienia chorągwi św. Jerzego.
Dojść miało wówczas między rycerzami niemieckimi (Ruprecht Sekendorf) i angielskimi (lord Perey, syn księcia Northcumberlandu) do krwawego pojedynku.
W XIV wieku istniał tu drewniany zamek, nazywany Aliten. 15 czerwca 1581 roku król Stefan Batory nadał Olicie prawa miejskie.
Miasto zostało podzielone na pół granicą III rozbioru (1795) na część pruską i rosyjską. Należąca do Prus część miasta weszła następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1807) i Królestwa Polskiego (1815). Od tego czasu, choć obydwie części Olity należały do imperium rosyjskiego, dzieliła je granica celna.
Na lewym brzegu Niemna w XIX wieku stał dwór, gorzelnia i drewniany kościółek, a na prawym brzegu murowany kościół.

12 lutego 1919 roku miała tu miejsce pierwsza potyczka tworzonego litewskiego wojska z bolszewikami, ktorzy opanowali miasto.

Po rozejmie w walkach polsko-litewskich w 1919 roku Olita znalazła się po stronie litewskiej. Jesienią 1919 roku Polacy z Suwalszczyzny wysunęli postulat przesunięcia polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, pisząc memoriały do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA w Warszawie.
W końcu października 1919 roku delegacja polska na rokowaniach pokojowych w Paryżu złożyła przedstawicielom Ententy kolejny memoriał, w którym również domagali się wytyczenia linii demarkacyjnej od Wisztyńca do Olity, motywując to min. koniecznością obrony praw ludności polskiej na Litwie. (na spornym obszarze mieszkało 50 tys. Litwinów i ponad 200 tys. Polaków).
Sowiecka ofensywa na Warszawę i jednoczesne wkroczenie wojsk litewskich na Suwalszczyznę latem 1920 uczynili te plany nierealnymi.
Od tego czasu Olita po obydwu brzegach Niemna wchodzi w skład niepodległej Litwy. Miasto było okupowane ponad pół wieku przez Sowietów (1940-41, 1945-91) i Niemców (1941-45).
Po wrześniu 1939 roku znajdował się tu obóz dla polskich żołnierzy, internowanych na Litwie.

Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) wymorodowano tu ok. 60 tysięcy Żydów.
W obozie dla sowieckich jeńców wojennych panował taki głód, że zdarzały się tu akty kanibalizmu.
Obecnie Olita jest szóstym, co do wielkości, miastem Litwy i liczy 77 tys. mieszkańców (2002).
W mieście zachowały się kościoły p.w. Św. Ludwika (1524) i p.w. św. Aniołów Stróżów (1810).

Więcej informacji:
Gloger- Dolinami rzek Niemen W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga)
Tadeusz Radziwonowicz, Rok 1920 na Suwalszczyźnieźródło:http://rzecz-pospolita.com/olita0.php3 fot. alytusm.sytes.net 
 
17
"Arkusz ewakuacyjny"
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
18
10.JPG
10.JPG
 
 
19
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
20
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
21
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
22
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
23
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
24
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
25
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
26
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
27
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
28
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
29
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
30
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
31
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
32
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
33
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
34
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
35
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
36
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
37
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
38
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
39
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
40
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
41
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
42
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
43
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
44
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
45
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
46
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
47
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
48
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
49
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
50
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
51
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
52
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
53
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
54
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
55
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
56
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
57
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
58
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
59
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
60
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
61
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
62
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
63
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
64
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
65
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
66
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
67
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
68
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
69
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
70
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
16 lipiec / Jul 16, 2011 Key West, FL, USA
 
 
71
19 lipca 2011 w Arizonie
19 lipca 2011 w Arizonie
 
 
72
19 lipca 2011 w Arizonie
19 lipca 2011 w Arizonie
 
 
73
19 lipca 2011 w Arizonie
19 lipca 2011 w Arizonie
 
 
74
19 lipca 2011 w Arizonie
19 lipca 2011 w Arizonie
 
 
75
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski
 
 
76
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
1940 United States Federal Census about Helen Glogowski
 
 
77
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski
 
 
78
20081109(019).jpg
20081109(019).jpg
 
 
79
2011 06 25_Ninja Soccer_0149.jpg
2011 06 25_Ninja Soccer_0149.jpg
 
 
80
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
Na zdjęciu Ryszard i Marianna Kostewicze oraz Piotr Korycki z Krzesisławem 
 
81
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
4 lipca 2011 roku przed domem Walerii Kostewicz z Koryckich.
Na zdjęciu Ryszard i Marianna Kostewicze oraz Piotr Korycki z Krzesisławem 
 
82
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
 
 
83
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz.
 
 
84
60 lat razem
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
85
8 Sep 1999
8 Sep 1999
 
 
86
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu.
 
 
87
9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia.
9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia.
 
 
88
9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa
9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa
 
 
89
Adam Bochenek - akt zgonu
Adam Bochenek - akt zgonu
 
 
90
Adam Kamiński
Adam Kamiński
 
 
91
Adam Kiliś
Adam Kiliś
 
 
92
Adam Korycki
Adam Korycki
 
 
93
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
Adam Mieszkowski - akt urodzenia
 
 
94
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu
 
 
95
Adam Sulikowski
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
96
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu
 
 
97
Adele Lamparski
Adele Lamparski
 
 
98
Agata Wojdak - akt zgonu
Agata Wojdak - akt zgonu
 
 
99
Agnieszka Korytkowska
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
100
Agnieszka Miareczka
(Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 

    1 2 3 4 5 ... 39» Dalej»